Hrvatsko kirurško društvo

Hrvatsko kiruško društvo

HRVATSKO KIRURŠKO DRUŠTVO
Croatian Society of Surgery

Adresa društva:
Hrvatsko kirurško društvo HLZ-a
Šubićeva 9, Zagreb

Adresa tajništva:
Tajništvo
Hrvatskoga kirurškog društva HLZ-a

Klinika za kirurgiju
KBC Zagreb, Kišpatićeva 12, Zagreb

Fax: +385 1 2376 020

IBAN: HR7423600001101214818
poziv na br. 268-13

Kontakt

POZIV NA IZBORNU SKUPŠTINU 11.10.2018., 10h


Poziv

7. HRVATSKI KIRURŠKI KONGRES

kongres

Više informacija

 

ČASOPIS DOSTUPAN NA INTERNETSKIM STRANICAMA

Sada dio indeksacijske baze CNKI

ACC

Sljedeći broj je u pripremi,
pozivamo autore da u uredništvo pošalju svoje radove