UPIS I PROMJENA PODATAKA ČLANOVA HKD-A

Koristite ovaj formular za upis u Društvo i za svaku promjenu ili nadopunu vaših podataka (telefon, mail, titula...).
Molimo sve članove da ispune formular u potpunosti kako bismo obnovili bazu podataka HKD-a. Hvala!


Molimo da u polje Napomena upišete radi li se o: prvom upisu u Društvo, obnovi članstva ili ažuriranju vaših podataka (titula, kontakt podaci i sl.).

Upisnina u Društvo stoji 150 kuna, a godišnja članarina 150 kuna.
Iznos je potrebno uplatiti na račun IBAN HR742360000-1101214818, poziv na broj 268 – 13 (obavezno upisati poziv na broj i ime uplatitelja).
Korisnik: Hrvatsko kirurško društvo - Hrvatski liječnički zbor
Svrha uplate: Članarina za 2011.
IBAN HR742360000-1101214818